Zdravotné zariadenie
 • REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2613x)
 • Bratská 17
 • 969 01 Banská Štiavnica
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • dermatovenerológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • neonatológia
  • pediatrická neurológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • doprava poistencov
  • doliečovacie oddelenie
  • oddelenie dlhodobo chorých