Zdravotné zariadenie
 • ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1414x)
 • Predná Hora 126
 • 049 01 Muráň
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • psychiatria
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • klinická mikrobiológia
  • medicína drogových závislostí
  • funkčná diagnostika
  • oddelenie dlhodobo chorých