Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4257x)
 • Kuzmányho nábrežie 28
 • 960 01 Zvolen
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • algeziológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • detská chirurgia
  • pediatrická pneumológia a ftizeológia
  • pediatrická nefrológia
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • chirurgická JIS
  • onkológia v gynekológii
  • gynekologická JIS
  • ADOS, ošetrovateľstvo