Zdravotné zariadenie
 • VNSP LUčENEC,N.O. (7073x)
 • nám.Republiky 15
 • 984 39 Lučenec
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • urgentná medicína
  • radiačná onkológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • angiológia
  • geriatria
  • cievna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • pediatrická urológia
  • materno-fetálna medicína
  • pediatrická nefrológia
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • mikrochirurgia oka
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • onkológia v chirurgii
  • pediatrická intenzívna medicína
  • pediatrická oftalmológia
  • infekčná JIS
  • ADOS, ošetrovateľstvo
  • ortpedická JIS
  • prevoz biologického materiálu