Zdravotné zariadenie
 • REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5979x)
 • Litovelská 25
 • 050 01 Revúca
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • foniatria
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • cievna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • detská chirurgia
  • pediatrická kardiológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • kardiologická JIS
  • pneumologická a ftizeologická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • dialyzačné
  • paliatívna medicína