Zdravotné zariadenie
  • MUDR. HILDA KONEčNá, ODBORNá LEKáRKA (476x)
  • Sládkovičova 1
  • 982 01 Tornaľa
  • odbornosť:
    • oftalmológia
    • pediatrická oftalmológia