Zdravotné zariadenie
  • MUDR. POPAĎÁK JÁN (419x)
  • 1. mája 1226
  • 093 01 Vranov nad Topľou
  • odbornosť:
    • patologická anatómia