Zdravotné zariadenie
  • LSPP PRE DETI A DORAST, N.O. (353x)
  • Legionárska č. 24
  • 911 01 Trenčín
  • odbornosť:
    • LSPP pre deti - ambulantná
    • LSPP pre deti - výjazdová