Zdravotné zariadenie
  • JANA PROFANTOVá, EJA - ZDRAVOTNíCKE POTREBY (128x)
  • J. D. Matejovie 542
  • 033 80 Liptovský Hrádok
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)