Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5851x)
 • MUDr. Pribulu 412/4
 • 089 01 Svidník
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • otorinolaryngológia
  • pediatrická gynekológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická psychológia
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • sonografia (ako samostatné pracovisko)
  • gynekologická urológia