Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4623x)
 • Nemocničná 7
 • 066 36 Humenné
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • algeziológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • klinická psychológia
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická nefrológia
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • onkológia v gynekológii
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
  • onkológia v chirurgii