Zdravotné zariadenie
 • VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4264x)
 • M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B
 • 093 27 VRANOV NAD TOPĽOU
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • cievna chirurgia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • pediatrická kardiológia
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • centrálna sterilizácia
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • onkológia v gynekológii