Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1597x)
 • KOMENSKÉHO 134/4
 • 068 14 MEDZILABORCE
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • všeobecné lekárstvo
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • doliečovacie oddelenie