Zdravotné zariadenie
 • ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4958x)
 • OBRANCOV MIERU 3
 • 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • cievna chirurgia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • doprava poistencov
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých