Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1448x)
 • SNP 1
 • 083 01 SABINOV
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • psychiatria
  • chirurgia
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • endokrinológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • doprava poistencov