Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (4015x)
 • HUNCOVSKÁ 42
 • 060 01 KEŽMAROK
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • algeziológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • pediatrická neurológia
  • klinická logopédia
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • doprava poistencov
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • dialyzačné
  • paliatívna medicína
  • prevoz biologického materiálu