Zdravotné zariadenie
 • PRO VITAE N. O. (6683x)
 • Nemocničná 33
 • 056 01 Gelnica
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • cievna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • klinická psychológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • rýchla lekárska pomoc
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • gynekologická JIS
  • ADOS, ošetrovateľstvo
  • prevoz biologického materiálu