Zdravotné zariadenie
 • SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1302x)
 • Tatranská Polianka
 • 059 82 Tatranská Polianka
 • odbornosť:
  • pneumológia a ftizeológia
  • všeobecné lekárstvo
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • funkčná diagnostika