Zdravotné zariadenie
  • SOňA ČULáKOVá, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK (193x)
  • Belanského 773
  • 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)