Zdravotné zariadenie
  • VERONIKA ŠIBOVÁ (193x)
  • KPT. NÁLEPKU 2
  • 080 01 PREŠOV
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)