Zdravotné zariadenie
  • NEMCOVÁ ANNA - MEDINA VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK (137x)
  • M. R. Štefánika č. 355/4
  • 916 01 Stará Turá
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)