Zdravotné zariadenie
  • JANKA BETKOVá, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK "VICTORIA" (170x)
  • Fejová 1528/1
  • 040 01 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)