Zdravotné zariadenie
  • MEDIPO PLUS, S.R.O. (182x)
  • Nemocničná 1944/10
  • 026 01 Dolný Kubín
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)