Zdravotné zariadenie
  • AMD-SK, S.R.O. (661x)
  • Mazúrova 2
  • 909 01 Skalica
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová