Zdravotné zariadenie
  • ZDRAVOTNé STREDISKO MEDICENTRUM, S.R.O. (579x)
  • Hrnčíriková č. 1445/7
  • 958 01 Partizánske
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová