Zdravotné zariadenie
 • ZDRAVOTNÍK SVLZ, S.R.O. (822x)
 • J. D. Matejovie 542
 • 033 01 Liptovský Hrádok
 • odbornosť:
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová