Zdravotné zariadenie
  • GPN S.R.O. (798x)
  • Ružinovská 10
  • 820 07 Bratislava
  • odbornosť:
    • gynekológia a pôrodníctvo
    • patologická anatómia
    • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve