Zdravotné zariadenie
  • INTER. END., S.R.O. (592x)
  • Námestie 1. mája 6
  • 903 01 Senec
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko)
    • diagnostická a intervenčná kolonoskopia