Zdravotné zariadenie
 • SúKROMNé ZDRAVOTNé STREDISKO - TOKYWILL, S.R.O. (858x)
 • Jána Mazúra 28/82
 • 036 01 Martin
 • odbornosť:
  • neurológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • všeobecné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia