Zdravotné zariadenie
 • OGAMA S.R.O. (795x)
 • Kyjevské námestie 1
 • 974 01 Banská Bystrica
 • odbornosť:
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • onkológia v gynekológii
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia