Zdravotné zariadenie
 • KURATÍVA, S.R.O. (1377x)
 • Kysucký Lieskovec 266
 • 023 34 Kysucký Lieskovec
 • odbornosť:
  • pneumológia a ftizeológia
  • stomatológia
  • čeľustná ortopédia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová