Zdravotné zariadenie
 • INT - PED, S.R.O. (1148x)
 • Hollého 2
 • 902 01 Pezinok
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • všeobecné lekárstvo
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová