Zdravotné zariadenie
  • ZDRAVOTNíCKE POMôCKY - KOVáčIKOVá, S.R.O. (184x)
  • Škultétyho 1
  • 036 01 Martin
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)