Zdravotné zariadenie
 • MEDIGI S.R.O. (1193x)
 • Jazmínová 535/3
 • 945 04 Komárno
 • odbornosť:
  • pneumológia a ftizeológia
  • všeobecné lekárstvo
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová