Zdravotné zariadenie
  • BB BIOCYT DIAGNOSTICKé CENTRUM S.R.O. (478x)
  • Námestie L. Svobodu 1
  • 974 01 Banská Bystrica
  • odbornosť:
    • patologická anatómia