Zdravotné zariadenie
  • SOANRE S.R.O. (879x)
  • 1.mája 2
  • 976 13 Slovenská Ľupča
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • LSPP pre dospelých - výjazdová
    • LSPP pre deti - ambulantná