Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1586x)
 • Ul.kpt. Nálepku 643/10
 • 962 11 Detva
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • geriatria
  • endokrinológia
  • funkčná diagnostika
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ADOS, ošetrovateľstvo