Zdravotné zariadenie
 • RC&T-ZáCHRANNá A DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA DETVA S.R.O. (1224x)
 • Tajovského č. 5
 • 962 12 Detva
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby
  • prevoz biologického materiálu