Zdravotné zariadenie
  • BIO B.T. S.R.O. (684x)
  • Na barine 17
  • 841 03 Bratislava
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • gastroenterológia