Zdravotné zariadenie
  • PREBIOPSIA, S.R.O. (810x)
  • Budapeštianska 5
  • 040 13 Košice
  • odbornosť:
    • gynekológia a pôrodníctvo
    • patologická anatómia
    • onkológia v gynekológii