Zdravotné zariadenie
  • VITALENA S.R.O. (178x)
  • Mäsiarska 26
  • 040 01 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)