Zdravotné zariadenie
  • MEDI COOL S.R.O. (187x)
  • Poľovnícka 6
  • 040 11 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)