Zdravotné zariadenie
 • LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5733x)
 • Murgašova 1
 • 040 86 Košice
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • neurochirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • angiológia
  • korektívna dermatológia
  • letecké lekárstvo
  • klinická psychológia
  • centrálny príjem
  • funkčná diagnostika
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých