Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (7167x)
 • SNP 1079/76
 • 075 01 Trebišov
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • urgentná medicína
  • klinická mikrobiológia
  • foniatria
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • čeľustná ortopédia
  • endokrinológia
  • cievna chirurgia
  • klinická psychológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • lekáreň (verejná)
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • centrálny príjem
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • rehabilitácia v detskom veku
  • ADOS, ošetrovateľstvo