Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4550x)
 • Ul. Jánskeho 1
 • 052 71 Spišská Nová Ves
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • pediatrická gynekológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • algeziológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • lekárska genetika
  • lekáreň (verejná)
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • novorodenecké postele
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • prevoz biologického materiálu