Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6394x)
 • Špitálska 1
 • 048 01 Rožňava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • reumatológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • geriatria
  • pediatrická neurológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická kardiológia
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • doprava poistencov
  • centrálna sterilizácia
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • plánované rodičovstvo a antikoncepcia
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)
  • chemoterapia nádorov