Zdravotné zariadenie
 • VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (6164x)
 • Probstnerova cesta 2/3082
 • 054 01 Levoča
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • foniatria
  • algeziológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • gynekologická sexuológia
  • cievna chirurgia
  • medicína drogových závislostí
  • pediatrická neurológia
  • lekáreň (verejná)
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • psychiatrická sexuológia
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)
  • prevoz biologického materiálu