Zdravotné zariadenie
  • DIAMET, S.R.O. (390x)
  • Gaštanová 1908/1
  • 052 01 Spišská Nová Ves
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy