Zdravotné zariadenie
  • RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O. (687x)
  • Rákocziho 42
  • 077 01 Kráľovský Chlmec
  • odbornosť:
    • rýchla lekárska pomoc
    • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
    • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby