Zdravotné zariadenie
  • B & K MED S.R.O. (363x)
  • Hlavná 137
  • 076 52 Veľký Horeš
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast